• Hotărâre 761/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900 – sector Centură Sud – lot 1, sector 1 km 52+070-km 52+770 aferent Centură Nord; sector 2 km 52+770-km 69+000 aferent Centură Sud”

 • Ordin 20912/2023, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20.912/1.801/2.436/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Romfilatelia” – S.A., filiala Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A.

 • Ordin 2346/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2346/2023 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 270/2023, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 270/2023 privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru exploatare

 • Hotărâre 766/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2023 privind aprobarea stemei comunei Sutești, județul Vâlcea

 • Ordin 2931/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2931/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

 • Procedură din 25.08.2023, Ministerul Finanțelor

  Procedura de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 25.08.2023

 • Ordin 2438/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2438/2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal