• Ordin 1547/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1547/2022 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 1787/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1787/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 190/2022, Institutul Național de Administrație

  Ordinul nr. 190/2022 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – 2022, promoția Paul Negulescu

 • Hotărâre 989/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

 • Hotărâre 984/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 983/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2022 privind aprobarea desființării bazei sportive „Complexul Sportiv Stadionul Tineretului”, situată în municipiul Craiova, bd. Știrbei Vodă nr. 9, județul Dolj, aflată în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj

 • Hotărâre 981/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Acord din 27.06.2022, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României, din 27.06.2022

 • Hotărâre 980/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României, semnat la București la 27 iunie 2022