• Ordin 5824/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5824/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Inginerie geodezică” în cadrul Școlii doctorale de Studii inginerești, organizată la Universitatea „Politehnica” Timișoara

 • Ordin 5823/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5823/2023 privind menținerea acreditării domeniului de doctorat „Inginerie mecanică” în cadrul Școlii doctorale a UTCB, organizată la Universitatea Tehnică de Construcții din București

 • Ordin 5513/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5513/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Oaki” din comuna Snagov, satul Ciofliceni, județul Ilfov

 • Ordin 5496/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5496/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Filadelfia” din municipiul Suceava, județul Suceava

 • Ordin 5139/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5139/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației „România de Mâine” pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „International Premium School of Bucharest” din municipiul București, sectorul 4

 • Ordin 5136/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5136/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Montessano” din municipiul București, sectorul 3

 • Ordin 5135/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5135/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Parohiei Reformate Huedin pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Reformată cu Program Prelungit Huedin din orașul Huedin, județul Cluj

 • Decizie 442/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 442/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

 • Decizie 226/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 226/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 teza a doua și ale art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor