• Anexă din 11.08.2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 238/1.290/2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, din 11.08.2022

 • Decizie 219/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 219/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decizie 335/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 335/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Rectificare din 12.08.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.760/2022, din 12.08.2022

 • Ordin 1290/2022, Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP

  Ordinul nr. 238/1.290/2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

 • Ordin 238/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 238/1.290/2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse – fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României