• Anexă din 10.08.2022, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvenului nr. 1.004/2022 privind aprobarea Planului de restructurare operațională a Societății ROMAERO – S.A. pentru perioada 2022-2031, din 10.08.2022

 • Circulară 25/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 25/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

 • Circulară 24/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 24/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

 • Circulară 23/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 23/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2022

 • Hotărâre 1026/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1026/2022 privind trecerea unei suprafețe de 22,8774 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 • Hotărâre 1004/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2022 privind aprobarea Planului de restructurare operațională a Societății ROMAERO – S.A. pentru perioada 2022-2031

 • Decizie 302/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 302/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII, în ansamblul său, și ale art. VII pct. 2, în special, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și ale art. 84 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decizie 225/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 225/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din capitolul VIII al anexei nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 123/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 123/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (2) din Codul penal