• Hotărâre 1024/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1024/2022 privind modificarea și completarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

 • Hotărâre 1023/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

 • Hotărâre 1016/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea ARTEXIM

 • Hotărâre 1015/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța

 • Hotărâre 1014/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

 • Hotărâre 1013/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1013/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea lui în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Harghita, actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Harghita, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Harghita în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, precum și de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1010/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”

 • Hotărâre 1009/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 287/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 287/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și ale art. 46 alin. (3) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor