• Ordin 4518/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4518/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Filologie” în cadrul Școlii de Studii Doctorale, organizată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 • Ordin 4517/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4517/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Sociologie” în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea „Transilvania” din Brașov

 • Ordin 4516/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4516/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Informatică economică” în cadrul Școlii Doctorale – Științe economice și gestiunea afacerilor, organizată la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 • Ordin 4515/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4515/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Informatică economică” în cadrul Școlii Doctorale de Economie și de Administrare a Afacerilor, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara

 • Ordin 4514/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4514/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Ingineria produselor alimentare” în cadrul Școlii Doctorale – Științe agricole inginerești, organizată la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Ordin 4513/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4513/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Farmacie” în cadrul Școlii Doctorale – Științe biomedicale, organizată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 • Ordin 3246/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3246/2022 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006

 • Ordin 1522/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1522/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice

 • Procedură din 08.08.2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Procedura de avizare a organizațiilor de management al destinației, din 08.08.2022

 • Ordin 1293/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1293/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de management al destinației