• Hotărâre 783/2023, Guvernul României

    Hotărârea nr. 783/2023 privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

  • Ordin 5147/2023, Ministerul Educației

    Ordinul nr. 5147/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației „Sunflower” pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Arcadia Montessori” din comuna Corbeanca, județul Ilfov

  • Ordin 2529/2023, Ministerul Finanțelor

    Ordinul nr. 2529/2023 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în euro cu maturitatea de 5 ani și 10 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției