• Normă din 10.08.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Normele de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, din 10.08.2022

 • Ordin 2014/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 2014/2022 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

 • Normă din 12.08.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Normele privind utilizatorii și responsabilitățile furnizorilor de servicii medicale implicați în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare și circuitul informațional în Registrul electronic național de vaccinări, din 12.08.2022

 • Ordin 2408/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2408/2022 pentru aprobarea Normelor privind utilizatorii și responsabilitățile furnizorilor de servicii medicale implicați în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare și circuitul informațional în Registrul electronic național de vaccinări