• Metodologie din 08.09.2023, Ministerul Educației

  Metodologia-cadru de acordare a burselor, din 08.09.2023

 • Ordin 6238/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

 • Hotărâre 815/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Hotărâre 814/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2023 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

 • Hotărâre 806/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2023 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 813 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 295/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 295/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din capitolul VIII secțiunea a 3-a din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 1160/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1160/2023 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 aprilie 2023

 • Decret 1159/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1159/2023 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 25 mai 2023

 • Hotărâre 46/2023, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 46/2023 privind validarea unui mandat de deputat

 • Hotărâre 75/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 75/2023 privind revocarea unui membru al Consiliului Național de Integritate

 • Hotărâre 73/2023, Senatul României

  Hotărârea nr. 73/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului