• Ordin 364/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 364/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 3 Osmancea din județul Constanța, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 363/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 363/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 1 Osmancea din județul Constanța, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 362/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 362/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 24a Silistraru din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 361/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 361/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 12 BH Zăvoaia din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 360/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 360/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Mereni Sud din județul Constanța, în proprietatea acestei organizații

 • Hotărâre 820/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Master-planul infrastructurii rutiere și de acces a Portului Constanța – extinderea, modernizarea și reabilitarea drumurilor și pasajelor din Portul Constanța”

 • Hotărâre 819/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și extindere infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

 • Hotărâre 818/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II-a”

 • Hotărâre 817/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 816/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului