• Ordin 249/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 249/2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019

 • Ordin 1903/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 1.337/1.903/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport feroviar de interes național sau european și pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul

 • Ordin 1337/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1.337/1.903/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport feroviar de interes național sau european și pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul

 • Normă din 19.08.2022, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar – ASPAAS

  Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, din 19.08.2022

 • Ordin 356/2022, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar – ASPAAS

  Ordinul nr. 356/2022 pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018

 • Ordin 127/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.127/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.163/2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții bănești de maximum 50% din valoarea acestora

 • Decizie 440/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 440/2022 privind acordarea autorizării Societății KYNDRYL ROMANIA – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Decizie 439/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 439/2022 privind acordarea autorizării Societății SYNOTECH GLOBAL SERVICES ROMANIA – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G

 • Decizie 438/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 438/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Raluca-Ecaterina Alexandru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Buzău

 • Decizie 437/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 437/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iulia-Georgiana Truică a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Olt

 • Decizie 436/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2022 pentru numirea doamnei Felicia-Ancuța Dunca în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

 • Decizie 435/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2022 privind înființarea Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

 • Decizie 252/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 252/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală