• Ordin 2546/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2546/2023 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 18 septembrie-3 octombrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

 • Ordin 6234/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6234/2023 pentru aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II)

 • Hotărâre 803/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2023 privind actualizarea valorii și a descrierii tehnice ale bunului identificat cu numărul MF 149993, ca urmare a reevaluării și a efectuării lucrărilor de cadastru, și transmiterea unei părți din bunul imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, prin Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în domeniul public al comunei Miroslava, în vederea realizării obiectivului de investiții „Supralărgire bretea de legătură între Șoseaua de Centură VO DN28D și DC28, comuna Miroslava, județul Iași”

 • Decizie 208/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 208/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decret 1168/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1168/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informații Externe