• Anexă din 17.08.2022, Ministerul Justiției – MJ

  Anexele nr. 1-16 la Ordinul ministrului justiției nr. 3.919/C/2022 privind actualizarea, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, din 17.08.2022

 • Decizie 589/2022, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 589/2022 privind modificarea anexei nr. 27 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

 • Hotărâre 1050/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2022 privind modificarea și completarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării

 • Decizie 336/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 336/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) și ale art. 98 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ale art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 2 și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 273/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 273/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1) teza întâi și teza finală și ale art. 43 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decizie 866/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 866/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Ordin 3919/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3.919/C/2022 privind actualizarea, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

 • Ordin 182/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 182/2022 privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare