• Hotărâre 853/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2023 privind modificarea denumirii și actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar, după caz, ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordinea sa

 • Hotărâre 852/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2023 privind modificarea denumirii, valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Casei Naționale de Pensii Publice

 • Hotărâre 851/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2023 privind modificarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt

 • Decizie 376/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 376/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, și a dispozițiilor art. 1.060 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 6255/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6255/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Biologie” în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, organizată la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

 • Ordin 6254/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6254/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Administrarea afacerilor” în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor, organizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • Ordin 6253/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6253/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Management” în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

 • Ordin 6252/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6252/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Administrarea afacerilor” în cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, organizată la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 • Ordin 6251/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6251/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Teologie” în cadrul Școlii Doctorale de Teologie, organizată la Universitatea „Ovidius” din Constanța

 • Ordin 6250/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6250/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Biologie” în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara

 • Hotărâre 20/2023, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – OAMGMAMR

  Hotărârea nr. 20/2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial, independent sau de voluntariat