• Decizie 249/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 249/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (7) și (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) și alin. (3) și a sintagmei „pretențiile părții civile” cuprinse în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

 • Hotărâre 1071/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2022 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Informații Externe în domeniul privat al statului și administrarea Serviciului de Informații Externe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

 • Procedură din 22.08.2022, Agenția Națională Antidoping – ANAD

  Procedura de selecție a membrilor Comisiei de audiere, din 22.08.2022

 • Ordin 148/2022, Agenția Națională Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 148/2022 privind aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de audiere

 • Ordin 244/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 244/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 • Ordin 4351/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4351/2022 privind extinderea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Rița Veverița” din municipiul București

 • Circulară 26/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 26/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Gheorghe Petrașcu

 • Ordin 112/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 112/2022 privind prorogarea termenului pentru raportarea datelor aferente lunii iulie 2022 prevăzut la art. 23 alin. (6) din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021

 • Ordonanță 30/2022, Guvernul României

  Ordonanța nr. 30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare