• Procedură din 06.09.2023, Ministerul Educației

  Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, din 06.09.2023

 • Ordin 6235/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6235/2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar

 • Ordin 1670/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1670/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei și conținutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim și maritim portuar, precum și a formei și conținutului certificatelor de calificare națională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

 • Ordin 5525/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5525/2023 privind acordarea acreditării Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din municipiul București pentru Colegiul Terțiar Nonuniversitar – USAMVB din municipiul București

 • Metodologie din 13.09.2023, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

  Metodologia de nominalizare a reprezentanților federațiilor studențești, a reprezentantului patronatului și, respectiv, al sindicatului din învățământul superior în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, din 13.09.2023

 • Hotărâre 245/2023, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

  Hotărârea nr. 245/2023 pentru aprobarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanților federațiilor studențești, a reprezentantului patronatului și, respectiv, al sindicatului din învățământul superior în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior