• Decizie 378/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 378/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 881/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2023 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare și modernizare la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., pentru perioada 2023-2032

 • Hotărâre 882/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2023 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

 • Hotărâre 885/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2023 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție, pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România

 • Ordin 147/2023, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 147/2023 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

 • Ordin 3253/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3253/772/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

 • Regulament din 18.09.2023, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi, din 18.09.2023