• Decizie 47/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

    Decizia nr. 47/2023 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală

  • Hotărâre 56/2023, Camera Deputaților

    Hotărârea nr. 56/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziții COM (2023) 165

  • Hotărâre 55/2023, Camera Deputaților

    Hotărârea nr. 55/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților