• Hotărâre 884/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2023 privind închirierea unei părți din imobilul 957, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 872/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Centura municipiului Rădăuți”

 • Amendament din 04.07.2023, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul nr. 4 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 28 iunie 2023 și la București la 4 iulie 2023, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009, aprobat prin Legea nr. 133/2010, cu modificările ulterioare

 • Hotărâre 889/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2023 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 28 iunie 2023 și la București la 4 iulie 2023, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009

 • Contract din 26.09.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Contractul privind acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3.301/791/2023 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, – model -, din 26.09.2023

 • Ordin 3301/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.301/791/2023 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 6330/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6330/2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023-2024

 • Hotărâre 87/2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 87/2023 privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Ordin 2443/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2443/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru subinvestiția I2.A-B „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, componenta C3 – Managementul deșeurilor

 • Decret 1181/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1181/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1180/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1180/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1179/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1179/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător