• Decret 1111/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1111/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1110/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1110/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Ordin 1960/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1960/2022 privind modalitatea de efectuare de către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor a operațiunilor de schimb valutar al sumelor primite de la Comisia Europeană

 • Rectificare din 06.09.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 3 (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022) la Hotărârea Guvernului nr. 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, din 06.09.2022

 • Ordin 5241/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

 • Ordin 2640/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2640/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București