• Ordin 1410/2022, Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP

  Ordinul nr. 2.129/1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achizițiilor publice aferente Planului național de redresare și reziliență al României

 • Ordin 2129/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 2.129/1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achizițiilor publice aferente Planului național de redresare și reziliență al României

 • Hotărâre 1089/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2022 privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1081/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2022 pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorilor de inventar, schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru comasarea nr. M.F. 34911 și 153268 la poziția cu nr. M.F. 34911 și comasarea nr. M.F. 35002 și 166264 la poziția cu nr. M.F. 35002

 • Decizie 242/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 242/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Decizie 189/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 189/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor