• Amendament din 23.09.2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 septembrie 2020 și la Paris la 16 octombrie 2020 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007

 • Hotărâre 6/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 septembrie 2020 și la Paris la 16 octombrie 2020 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 7 septembrie 2007 și la Paris la 25 septembrie 2007

 • Ordin 3151/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3151/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele școlare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar

 • Decizie 80/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 79/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 78/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2021 pentru numirea doamnei Corina Atanasiu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 77/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2021 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Iulian Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei și combaterea antisemitismului și a xenofobiei

 • Decizie 76/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2021 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 601/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 601/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil