• Ordonanță de urgență 79/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” – S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan

 • Hotărâre 916/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2023 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Energiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea acoperirii unor cheltuieli de operare a unor active funcționale din domeniul public și domeniul privat al statului

 • Decret 1199/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1199/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

 • Lege 264/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

 • Decret 1198/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1198/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare

 • Lege 263/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare

 • Decret 1197/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1197/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

 • Lege 262/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice