• Hotărâre 908/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 907/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2023 privind actualizarea adresei poștale și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău

 • Hotărâre 903/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2023 privind aprobarea actualizării valorii de inventar și modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea Institutului de Fizică Atomică, ce funcționează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară, precum și aprobarea închirierii unor spații temporar disponibile

 • Decret 1221/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1221/2023 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

 • Decret 1220/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1220/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1219/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1219/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1218/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1218/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1217/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1217/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1216/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1216/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1215/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1215/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1214/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1214/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1213/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1213/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1212/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1212/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1211/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1211/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1210/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1210/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1209/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1209/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Decret 1208/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1208/2023 privind reîncadrarea în funcție a unui judecător

 • Hotărâre 906/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate din realizarea obiectivului de investiții „Conducta de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul național de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România)-Ungheni (Republica Moldova), alimentări cu energie electrică, automatizare, achiziție date, supraveghere la efracție și incendiu”, darea acestor bunuri în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și în concesiunea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A. Mediaș, precum și aprobarea Actului adițional nr. 9 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A. Mediaș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

 • Ordin 6435/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6435/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.601/2023 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot

 • Decizie 402/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 402/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Bălănescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Vrancea