• Hotărâre 913/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș

 • Hotărâre 912/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 310

 • Hotărâre 897/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2023 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea și completarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

 • Hotărâre 896/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2023 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara

 • Ordin 161/2023, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 161/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 1207/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1207/2023 pentru promulgarea Legii privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației

 • Lege 266/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2023 privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației

 • Decret 1206/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1206/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Lege 265/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora