• Hotărâre 899/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Ialomița, instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 898/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2023 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Iași, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării

 • Decizie 438/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 438/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și ale art. 3-5 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, precum și a legii în ansamblul său

 • Normă 30/2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 30/2023 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

 • Ordin 5936/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5936/2023 privind acordarea acreditării Fundației Ecologice Green Education pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „F.E.G. Education” Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj

 • Ordin 2887/2023, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2887/2023 privind clasarea imobilului Cinematograful „Bulevard” (corp C1), Bd. Republicii nr. 35, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, cu codul LMI BN-II-m-B-21205

 • Ordin 2217/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.217/2.039/123/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României