• Procedură din 05.10.2023, Guvernul României

  Procedura de selecție, reînnoire și remunerare a președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Exim Banca Românească – S.A., din 05.10.2023

 • Hotărâre 924/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2023 privind procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Exim Banca Românească – S.A.

 • Hotărâre 923/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2023 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie

 • Hotărâre 922/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2023 privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii, pe anul 2023, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizațiilor auditorilor de justiție și a contribuțiilor angajatorului aferente acestora

 • Hotărâre 921/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Hotărâre 919/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2023 privind numirea domnului Fulga Constantin în funcția de subprefect al județului Hunedoara

 • Hotărâre 918/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2023 privind numirea domnului Florea Gabriel în funcția de subprefect al județului Sibiu

 • Hotărâre 917/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2023 privind eliberarea domnului Moșin Daniel din funcția de subprefect al județului Sibiu

 • Decizie 421/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2023 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Horia Iovu în domeniile educației și cercetării

 • Decizie 420/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2023 pentru numirea domnului Marius Antonie Negru în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 419/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2023 pentru eliberarea domnului Constantin Ștefan din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 383/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 383/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Ordonanță de urgență 80/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 80/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina