• Hotărâre 1118/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2022 privind actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar, precum și divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”

 • Ordin 2954/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2954/2022 privind clasarea Ansamblului Bisericii „Sfinții Ierarhi Alexandru și Nicolae” și a Gardului incintei în grupa A și schimbarea de grupă valorică din B în A a Bisericii „Sf. Alexandru și Sf. Nicolae” privind imobilele situate la adresa poștală șos. Calea București 213, satul Nuci, comuna Nuci, județul Ilfov, în Lista monumentelor istorice

 • Ordin 2945/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2945/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Biserica „Buna Vestire” și „Sf. Împărați”, situat la adresa str. Obedeanu Oscar, pictor 1 colț cu Brestei 40, municipiul Craiova, județul Dolj

 • Ordin 2904/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2904/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, situat la adresa poștală str. Mitropolit Nestor Vornicescu 6, orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj

 • Ordin 2847/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2847/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea Biserica „Născătoarea de Dumnezeu”, situat la adresa poștală Șos. Orhideelor 117, satul Micșuneștii Mari, comuna Nuci, județul Ilfov