• Decizie 14/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 14/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași ce formează obiectul Dosarului nr. 893/1/2022

 • Rectificare din 13.09.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.520/2022, din 13.09.2022

 • Ordin 5359/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5359/2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023

 • Ordin 2367/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor

 • Hotărâre 64/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 64/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană – COM (2021)811

 • Hotărâre 63/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 63/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Un spațiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților și al inovării – COM (2022)196

 • Hotărâre 62/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 62/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 116/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 116/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)