• Ordin 1432/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1432/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bucșani și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Oltul Olanu din județul Vâlcea, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 1431/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1431/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 2 Nalbant din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1430/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1430/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni din județul Iași, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 1429/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1429/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Chineja 1 și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Chineja 2 din județul Galați, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 154/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 154/2018 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea

 • Hotărâre 830/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2018 privind preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat

 • Decizie 475/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 475/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • Decizie 461/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 461/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 157 alin. (2) și alin. (3) din Codul penal

 • Decizie 397/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 397/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decret 853/2018, Președintele României

  Decretul nr. 853/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară