• Decizie 417/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 417/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 396/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 396/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordin 218/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.218/2023 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 212/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.212/2023 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofițer din Ministerul Apărării Naționale

 • Hotărâre 929/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2023 privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Ploiești-Buzău”, aflate pe raza localităților Râfov, Dumbrava, Drăgănești, Albești-Paleologu, Tomșani, Colceag, Baba Ana din județul Prahova, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 860/2021

 • Hotărâre 59/2023, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 59/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților