• Ordin 285/2023, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

    Ordinul nr. 285/2023 privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare

  • Hotărâre 905/2023, Guvernul României

    Hotărârea nr. 905/2023 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Prunișor-Orșova-Băile Herculane-Jupa”

  • Ordin 3445/2023, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 3.445/879/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora