• Ordin 3439/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3439/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE” și a modelului Convenției de garantare

 • Procedură din 12.10.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, din 12.10.2018

 • Ordin 3320/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 • Modificare din 26.10.2018, Ministerul Sănătății – MS

  Modificările la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, din 26.10.2018

 • Ordin 1373/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1373/1410/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 1410/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1373/1410/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 1136/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1136/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești

 • Decizie 359/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 359/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. d) și gg) și art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. e) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene