• Hotărâre 832/2018, Guvernul României

    Hotărârea nr. 832/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

  • Hotărâre 826/2018, Guvernul României

    Hotărârea nr. 826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor