• Hotărâre 931/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică

 • Hotărâre 951/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

 • Hotărâre 945/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2023 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 944/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2023 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea valorii de inventar, codului de clasificație și elementelor de descriere tehnică ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Ordin 21207/2023, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 21207/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare

 • Circulară 47/2023, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 47/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2023

 • Circulară 46/2023, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 46/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2023

 • Circulară 45/2023, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 45/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2023

 • Ordin 6494/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6494/2023 privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024

 • Ordin 1612/2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1612/2023 privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Ordin 160/2023, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 160/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte – cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 – Transformare digitală, investiția 8 – Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

 • Hotărâre 936/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2023 privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni „Gheorghe Dumitroaia” Piatra-Neamț