• Raport 33762/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33762/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tănasie Emil, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33761/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33761/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ungureanu Dănuț, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33701/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33701/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tomescu Marius-Dumitru, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33692/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33692/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Țîrvuică Ion, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33672/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33672/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Udvescu Liviu Nicolae, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33506/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33506/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sandu Cornel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33505/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33505/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihai Paraschiv-Vasilică, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33504/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33504/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pavel Vasilică Daniel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33503/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33503/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Haghiac Liliana, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33490/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33490/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marcu Iulian-Adrian, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33364/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33364/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tutunaru Gelu, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33356/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33356/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tofan Petru, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33274/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33274/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tătăruș Ionel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33265/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33265/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Urse Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32707/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32707/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 31470/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 31470/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ursache Daniela, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Hotărâre 13/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021

 • Decizie 710/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 710/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) și ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 25 alin. (1) și ale art. 38 alin. (6) din același act normativ