• Hotărâre din 05.07.2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotărârea în Cauza Vlad împotriva României, din 05.07.2022

 • Ordin 2783/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2783/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 2768/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2768/2022 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022

 • Ordin 1654/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1654/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

 • Ordin 1644/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului și a modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național

 • Ordin 201/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 201/2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colective

 • Decizie 472/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 471/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2022 privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 470/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2022 privind numirea doamnei Roxana Simona Momeu în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 469/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2022 privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcția de adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

 • Hotărâre 65/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 65/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) COM (2022) 212