• Ordin 3174/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3174/2021 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

 • Ordin 103/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 103/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.263/2019

 • Decizie 83/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2021 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela Zaharia din funcția de secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

 • Decizie 82/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2021 privind numirea domnului Iulian-Vasile Popescu în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre 16/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

 • Hotărâre 15/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Ionescu Tudorița

 • Decizie 903/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 903/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

 • Decizie 712/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 712/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse în punctul 3 de la notă, punctul I, litera A, capitolul II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice