• Ordin 212/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 212/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

 • Decizie 465/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2019 privind numirea doamnei Marinela Ghioca-Mititelu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizie 464/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 464/2019 privind numirea domnului Gheorghe Cojanu în funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Decizie 463/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 463/2019 pentru numirea domnului Ionel Scrioșteanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Decizie 462/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 462/2019 pentru numirea domnului Valeriu Lupu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Decizie 461/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 461/2019 pentru numirea domnului Emil-Răzvan Pîrjol în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Decizie 341/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 341/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Decizie 17/2019, Biroul Permanent al Camerei Deputaților

  Decizia nr. 17/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII

 • Hotărâre 56/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 56/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) – COM (2019) 331

 • Hotărâre 55/2019, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 55/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei – COM (2019) 330

 • Hotărâre 59/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărâre 58/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2019 privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2018

 • Decret 933/2019, Președintele României

  Decretul nr. 933/2019 privind numirea în funcția de șef al Statului Major al Apărării

 • Decret 897/2019, Președintele României

  Decretul nr. 897/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • Lege 233/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • Decret 895/2019, Președintele României

  Decretul nr. 895/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

 • Lege 231/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice