• Decizie 741/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 741/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • Decizie 702/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 702/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „la înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărâre 104/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București”

 • Hotărâre 110/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2019 privind acordarea cetățeniei române domnului D.F.P.

 • Decizie 112/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

 • Ordin 3108/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 3108/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală strada Petofi Sandor nr. 38, municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Reduta/Vigado, în categoria II – arhitectură, m-monument, grupa valorică B

 • Ordin 20/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 27/2010(r1), Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit