• Statut din 16.01.2008(r1), Guvernul României

  Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, din 16.01.2008

 • Decizie 786/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 786/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Decizie 664/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 664/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (2), (4) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie 607/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 607/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, în ansamblul său

 • Ordin 2866/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2866/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală str. General Alexandru Angelescu, localitatea Poienarii Burchii, județul Prahova, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Ansamblul funerar al generalului de divizie Alexandru Angelescu și al Zoei Angelescu, în categoria IV – memoriale și funerare, a – ansamblu cu două componente în categoria m – monument, grupa B