• Amendament din 19.11.2019, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 octombrie 2019 și la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013

 • Hotărâre 109/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 octombrie 2019 și la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013

 • Decizie 116/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 • Decret 83/2020, Președintele României

  Decretul nr. 83/2020 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

 • Hotărâre 105/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2020 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Dolj, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 107/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar