• Achiziție publică de servicii din 10.07.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Serviciul Public Piețe Oboare, Prelungirea București, Călărași, județul Călărași, urmează să concesioneze: Piața Centrală Hală – spațiile 8, 10 și 20, Lotul I – suprafață 596 mp și Lotul II – suprafață 843 mp – Piața Mircea Vodă și Hanul Pieței – suprafața 382 mp

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, atribie contracte de finanțare nerambursabilă – Sesiunea I, 2018

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, județul Maramureș, a încheiat contracte de finanțare nerambursabilă aferente primei sesiuni, pe domeniile cultură, tineret și sport

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, Pitești, județul Argeș, anunță finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în urma concursului local de proiecte pentru tineret din perioada 02.04-13.06.2018

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, județul Harghita, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiectele câștigătoare în anul 2018, domeniile de interes: sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Giurgiu, județul Giurgiu, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul Local de Proiecte de Tineret pentru organizații neguvernamentale

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Șimian, Șimian, județul Mehedinți, a stabilit proiectul susținut și suma ce se va acorda pentru activități în domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Șimian, Șimian, județul Mehedinți, a stabilit lista proiectelor susținute și sumele ce se vor acorda pentru domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt, Slatina, județul Olt, organizează în perioada 11.07-02.09.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în mișcare” 2018, subprogramul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Florești, județul Prahova, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități din domeniile sport și culte

 • Achiziție publică de servicii din 11.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Ungheni, județul Mureș, anunță Programul anual de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, domeniile de interes: culte și cultură