• Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza hotărârii guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale – Ministerul Energiei, București,anunță serviciul public de distribuție a gazelor naturale în localitățile: Crâmpoia, Buta, Nicolae Titulescu, Dobrotești, Bulai, Moara Carp, Moara Nica și Huedin

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în perioada 15.06.2018 – 10.07.2018

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, aduce la cunoștință publică lista cu beneficiarii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportului

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, publică contractele de finanțare încheiate în perioada 14.06.2018-10.07.2018, precum și sumele alocate corespunzătoare

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Călan, Călan, județul Hunedoara, publică anunț de participare pentru acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achiziție publică de servicii din 12.07.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Ungheni, cu sediul în orașul Ungheni, județul Mureș, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, domeniile de interes: cultură și culte

sursa: www.lege5.ro