• Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Zalău, Zalău, județul Sălaj, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, Galați, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Anunț de atribuire a contractelor de vânzare – Primăria Orașului Vicovu de Sus, cu sediul în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de vânzare

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, județul Timiș, urmează să vândă 11 parcele, aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata, în cartierul „Primăverii”, situate în localitatea Giarmata

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, urmează să vândă 12 parcele, aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata, în cartierul „Primăverii”, situate în localitatea Giarmata

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Giarmata, cu sediul în comuna Giarmata, județul Timiș, urmează să vândă 12 parcele, aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata, în cartierul „Primăverii”, situate în localitatea Giarmata

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere – Consiliul Local Corbii Mari, având sediul în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Local Corbii Mari, având sediul în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, urmează să închirieze un teren intravilan, în suprafață utilă de 570 mp, din domeniul privat al comunei, pentru desfășurarea de activități economice

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Comuna Chirnogi, Chirnogi, județul Călărași, urmează să închirieze un teren arabil în suprafață totală de 276,44 ha, proprietate privată a comunei

 • Achiziție publică de servicii din 18.03.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Mărculești, cu sediul în comuna Mărculești, județul Ialomița, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Dragomirești-Vale, cu sediul în comuna Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020, domeniile de interes: „Promovarea sportului de performanță”

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Plosca, Plosca, județul Teleorman, acceptă depunerea ofertei în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, face cunoscut Programul anual 2020 al finanțărilor nerambursabile, în sumă de 700.000 lei, pentru activități din domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 19.03.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Feleacu, județul Cluj, anunță Programul anual 2020 pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, domeniile de interes: cultură și culte