• Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București, anunță Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local, în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2020

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Vânzări – anunțuri de participare la licitație publică – U.A.T. Comuna Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, urmează să vândă un teren, proprietate privată a comunei, situat în satul Băcăoani, cu suprafața de 600 mp

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăriei Comunei Almaș, Almaș, județul Arad, urmează să închirieze un spațiu, în suprafață de 82 mp, aparținând domeniului public, cu destinația spațiu cultural-sportiv, situat în Căminul cultural Almaș

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Mironeasa, satul Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași, urmează să închirieze 3 loturi, teren pășune, proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gura Văii, județul Bacău, urmează să închirieze o suprafață de 103,40 ha pășuni, aparținând domeniului privat al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Închirieri – anunțuri de participare la licitație publică – Primăria Comunei Remetea, cu sediul în comuna Remetea, județul Bihor, urmează să închirieze o suprafață totală de 133,00 ha, aparținând domeniului privat al Comunei Remetea

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Luica, județul Călărași, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Siriu, Siriu, județul Buzău, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren piscicol ocupat de Amenajarea Piscicolă Periteașca, în suprafață de 1713,85 ha, situat în extravilanul comunei Murighiol, aparținând domeniului public al județului Tulcea

 • Achiziție publică de servicii din 03.04.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație publică – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, urmează să concesioneze un teren agricol în suprafață de 1410,5068 ha, situat în Amenajarea Agricolă Ostrov Tătaru, bun care aparține domeniului public de interes județean, cu destinația de teren agricol

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Deta, județul Timiș, lansează un apel de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru domeniile: asociații și fundații, sport

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Tritenii de Jos, județul Cluj, acceptă depunerea ofertei în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Săcălășeni, județul Maramureș, acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul general al Comunei Săcălășeni, în anul 2020, domeniile de interes: sport și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Fântânele, județul Mureș, invită unitățile de cult, care își desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 06.04.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, anunță Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local, pe anul 2020, domeniile de interes: sport, cultură, tineret, social, protecția mediului