• Achiziție publică de servicii din 13.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu – Direcția Patrimoniu, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Comuna Pietroasa, cu sediul în localitatea Pietroasa, județul Bihor, urmează să concesioneze un spațiu, situat în imobilul Bibliotecă comunală, în suprafață de 18,83 mp, în vederea desfășurării activității de coafură și alte activități de înfrumusețare

 • Achiziție publică de servicii din 13.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează să concesioneze patru terenuri: 10,56 mp – cale de acces și rampă pentru persoane cu dizabilități; 11 mp și 24 mp – activității de comerț; 41 mp – amenajare loc de parcare

 • Achiziție publică de servicii din 13.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Primăria Vernești, Comuna Vernești, județul Buzău, urmează să concesioneze: spații în suprafață de 49,79 mp și în suprafață de 84,05 mp, cu destinația cabinete medicale, ambele situate în Clădirea Dispensarului Medical Cândești

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Dealu, Dealu, județul Harghita, anunță Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, publică Lista proiectelor câștigătoare în cadrul „Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Ciumani” Sesiunea I și a II-a anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, atribuie contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte din domeniile: cultură, sport și protecție civilă

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Vaslui, cu sediul în Vaslui, județul Vaslui, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2018 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Orașul Mioveni, Mioveni, județul Argeș, anunță atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte sportive în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Ileanda, Ileanda, județul Sălaj, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul sportiv care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Vinga, Vinga, județul Arad, lansează invitația de participare la sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al comunei Vinga, pe anul 2018, domeniile cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Fălticeni, Fălticeni, județul Suceava, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru activități nonprofit de interes general din domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Ghimbav, Ghimbav, județul Brașov, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2018, alocate pentru activități nonprofit de interes general, domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Mugeni, Mugeni, județul Harghita, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit, domeniile: cultură, tineret, sport, culte religioase, sprijinirea activităților asociațiilor pompierilor voluntari, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Dealu, Dealu, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pe anul 2018, domeniile: cultură, culte

 • Achiziție publică de servicii din 16.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Ciumani, Ciumani, județul Harghita, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local în anul 2018 pentru domeniile: sport, cultură, protecție civilă, educație și învățământ, turism și tradiții

sursa: www.lege5.ro