• Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială Zalău, Zalău, județul Sălaj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Consiliul Local al Municipiului Petroșani – Direcția de Asistență Socială, mun. Petroșani, județul Hunedoara, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Petroșani în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Județean Tulcea, Tulcea, județul Tulcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la negociere directă – U.A.T Belint, Comuna Belint, județul Timiș, intenționează concesionarea unorpășuni

 • Achiziție publică de servicii din 08.05.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni – anunțuri de participare la licitație – Consiliul Județean Dâmbovița, Târgoviște, județul Dâmbovița, urmează săconcesioneze: teren în suprafață de 12.927 mp și construcții cu suprafața construită de 1.611 mp aferente Taberei școlare Cerbul

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, Aghireșu Fabrici, județul Cluj, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile: sport, cultură și culte

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Frumosu, Str. Principală, Frumosu, județul Suceava, publică Raportul contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: sport, cultură și religie

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Racu, județul Harghita, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Secuieni, Secuieni, județul Harghita, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: sport, cultură și educație

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Slatina, Slatina, județul Olt, acceptă depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învățământ, sănătate, mediu

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Gârbău, Gârbău, județul Cluj, accelerează aplicarea procedurii de selecție în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Aghireșu, Aghireșu Fabrici, județul Cluj, acceptă depunerea propunerilor de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, sportși culte

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Beiuș, Beiuș, județul Bihor, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, domeniile de interes: cultural-educativ și culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Păulești, Păulești, județul Prahova, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte sportive pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Dumbrăvița, Dumbrăvița, județul Brașov, acceptă depunerea propunerilor de proiect, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultural-educativ, sport, culte și social

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Băcia, Băcia, județul Hunedoara, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniile: sport, cultură, educație civică, protecția mediului, social, sănătate și culte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Zalău, județul Sălaj, organizează sesiunea de selecție și evaluare a ofertelor culturale, pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Lunca de Sus, Lunca de Sus, județul Harghita, acceptă depunerea propunerilor de proiect, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Roșiorii de Vede, Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport, Roșiorii de Vede, județul Teleorman, acceptă depunerea oferetelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 pentru domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Gârbău, Gârbău, județul Cluj, publică anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/activități culturale în anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local Caransebeș, Caransebeș, județul Caraș-Severin, publică anunț pentru selecția publică de proiecte în vederea acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019 pentru activități din domeniile: sport, culte religioase, cultură, social, educație și protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Muntenii de Sus, Muntenii de Sus, județul Vaslui, acceptă depunerea propunerilor de proiecte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: culte și sport, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Frumosu, Frumosu, județul Suceava, acceptă depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: sport, cultură, religie, pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Satu Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, publică anunț de participarepentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor/proiectelor în domeniul asistență socială pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Local Sânzieni, comuna Sânzieni, jud. Covasna, anunță concurs de proiecte în anul 2019, pentru domeniile: cultură, sport/tineret și culte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Ialomița, Slobozia, județul Ialomița, acceptă depunerea propunerilor de proiect, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: sănătate și educație antidrog, educație, culte, sportși protecția mediului

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – U.A.T. – Oraș Comarnic, Comarnic, județul Prahova, publică anunț de participare la procedura de selecție a proiectelor pentru susținerea activităților de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social, economic și familial cu alte localități, precum și susținerea activităților de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Șimand, județul Arad, acordă finanțări nerambursabile pe bază de selecție pentru proiecte ale O.N.G. – urilor locale din domeniul sport pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Feldioara, județul Brașov, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniul sport, programul „Promovarea sportului de performanță”

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Orașul Vlăhița, Vlăhița, județul Harghita, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: sport, cultură, social și acțiuni generale economice

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Comunei Sânpaul, localitatea Sânpaul, județul Cluj, face cunoscut Programul anual 2019 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități din domeniile: sport, educație civică, tineret și social

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Săvădisla, Săvădisla, județul Cluj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Nușfalău, Nușfalău, județul Sălaj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: cultură, sport, culte

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Comuna Giarmata, Giarmata, județul Timiș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Județul Gorj, Târgu Jiu, județul Gorj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități sportive pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, județul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniile: cultură/sport/culte – pe anul 2019

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, județul Maramureș, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pe anul 2019, domeniile de interes: sport, cultură, tineret

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Municipiul Craiova, Craiova, județul Dolj, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2019, domeniile de interes: educație civică, cultură, asistență socială și mediu

 • Achiziție publică de servicii din 09.05.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2019în legătură cuacordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pentru structuri sportive de drept privat