All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Decizie 53/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ Decizia nr. 53/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în Dosarul nr. 3.199/109/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile Normă metodologică din 27.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare […]

Lege 24/2017(r1), Parlamentul României Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Ordin 1024/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ordinul nr. 1.024/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA „Înmatricularea aeronavelor civile”, ediția 1/2016 Ordin 857/2021, Ministerul Finanțelor Ordinul nr. 857/2021 privind prospectul […]

Metodologie din 06.08.2021, Ministerul Educației Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din 06.08.2021 Decizie 404/2021, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 404/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „de la comunicarea hotărârilor definitive” din cuprinsul art. 324 alin. […]

Decizie 270/2021, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 270/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment” din cuprinsul art. 15 alin. (2) al Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților Decizie 194/2021, Curtea […]

Anexă din 19.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă […]

Decizie 192/2021, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 192/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 Decizie 240/2021, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 240/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” […]

Decizie 293/2021, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 293/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 587 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma „curge de la rămânerea definitivă a hotărârii” Hotărâre 826/2021, Guvernul României Hotărârea nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României […]

Procedură din 26.07.2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, din 26.07.2021 Ordin 1191/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Ordinul nr. 1191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum […]