All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Hotărâre 830/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 830/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 Decizie 140/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 140/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5) din […]

Decizie 153/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 153/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a dispozițiilor art. XVIII […]

Decizie 149/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 149/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88^1 -88^9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară Hotărâre 817/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 817/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea […]

Decizie 388/2022, Prim-ministru Decizia nr. 388/2022 privind acordarea autorizării Societății Logic Computer – S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G Decizie 389/2022, Prim-ministru Decizia nr. 389/2022 privind acordarea autorizării Societății MarcTel – S.I.T. – S.R.L. în vederea […]

Decizie 36/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 36/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași – Secția civilă, în Dosarul nr. 98/99/2020/a1, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile Decizie 314/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 314/2022 referitoare la respingerea excepției de […]

Hotărâre 770/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 770/2022 privind aprobarea stemei comunei Țițești, județul Argeș Hotărâre 769/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 769/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Ceatalchioi, județul Tulcea Hotărâre 768/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 768/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Cetățeni, județul Argeș Hotărâre 767/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 767/2022 privind aprobarea modelului steagului […]

Ordin 1491/2022, Ministerul Finanțelor Ordinul nr. 998/1491/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” Ordin 998/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ordinul nr. 998/1491/2022 pentru aprobarea […]

Decizie 162/2022, Curtea Constituțională – CCR Decizia nr. 162/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară Decizie 383/2022, Prim-ministru Decizia nr. 383/2022 privind numirea domnului Bogdan Cristescu în […]